Gratis kjernetid

Aktivitetsskolen grønn logo (stor)

Hva er gratis kjernetid?

  • Elevene kan være på AKS hver dag etter skoletid, 12 timer i uken.
  • Det er en fast timeplan for kjernetiden. For elever på Grünerløkka Skole vil det si mandag - torsdag 13.30-16.00 og fredag 12.00-14.00
  • Elevene kan være på AKS 4 timer mandager og onsdager i uken skolens ferien.
  • På planleggingsdager/inneklemte feriedager i skoleåret kan eleven være på AKS 1/2 dag.

 Ønsker dere at barnet skal være på AKS mer enn dette, kan dere kjøpe heldagsplass til redusert pris.

Heldagsplass til redusert pris

Prisen for en heldagsplass er avhengig av foresattes inntekt og vil koste fra 223 til 947 kroner per måned. Med heldagsplass kan barnet være på AKS både før og etter skoletid og alle dager i skolens ferier (utenom juli). Les mer om påmelding og betaling her.

Økt deltakelse og styrket språkkompetanse

Aktivitetsskolen er en alternativ læringsarena som skal styrke barnas faglige og sosiale utvikling gjennom lek og læring. AKS skal gi et helhetlig tilbud i samarbeid med skolen. Målet med gratis AKS-tilbud for skolestartere i noen bydeler er å:

  • styrke elevens språkferdigheter
  • øke deltakelse på AKS
  • heve kvaliteten i AKS og sikre et likeverdig tilbud

Les mer om gratis kjernetid og hvordan du søker plass.