Nyheter

Sommeråpent på AKS 2018

Enda et skoleår nærmer seg slutten. Siste skoledag er 21.juni og vi håper at alle har hatt et fantastisk og fint år. Aktivitetsskolen har åpent resten av måneden. Vi har stengt hele juli og åpner igjen 1.august. Åpningstidene er som vanlig fra 7:30 til 17:00. I juni er 1. og 2.trinn på skolen, mens 3. og 4. trinn er på Kråkereiret. I august er det kun nye førsteklassinger som skal være på skolen, og 2-4 trinn er på Kråkereiret.

På programmet er det turer og mange morsomme aktiviteter. Fredag 22 juni er det fotballturnering og vi får besøk av andre AKSer i området. Ukeplanene finner dere her:

Juni:

- Fotballturnering 22.juni 1.og 2.trinn og 3. og 4.trinn

- 1. og 2.trinn i uke 26

- 3. og 4.trinn i uke 26

August:

- Nye førsteklassinger: Ukeplan og brosjyre

- 2-4 trinn

 

For mer informasjon om mottaket av nye førsteklassinger gå inn på egen fane eller trykk her. Vi gleder oss masse og ønsker alle god sommer!

Hilsen alle på aks

 

Heldagsåpent 11.mai

Torsdag 10 mai har både skole og AKS har stengt. Fredag 11.mai har skolen stengt og aktivitetsskolen har heldagsåpent fra 7.30 til 17.00. Det er morgenåpent på skolekjøkkenet eller "bessa" for alle fra 7.30 - 9.00. Fra kl 9 og ut dagen er lillebasen på skolen og 3. og 4.trinn på Kråkereiret.

Det blir turer på flere av trinnene og det er lurt å møte opp i god tid. Turene varer fra ca 10.00 til senest 15.00. Programmet finner du her:

Vi gleder oss!

 

Brukerundersøkelse av aktivitetsskoletilbudet i Oslo (AKS) 

Foresatte med barn i Osloskolen inviteres av Utdanningsetaten til å delta i årets brukerundersøkelse av aktivitetsskoletilbudet. UDE oppfordrer alle foresatte med barn 1.-4.trinn – også de som ikke har barn i AKS – samt foresatte med barn 5.-7-trinn som benytter seg av aktivitetsskoletilbudet om å delta.

Du kan gjennomføre undersøkelsen ved å gå inn på følgende webside: https://aks.vardehartmark.no/aks/

Hensikten med undersøkelsen er å få konkrete tilbakemeldinger på tilbudet i AKS. På den måten kan vi få viktige innspill til hvordan tilbudet kan videreutvikles til det beste for deg og dine barn.

UDE er også interessert i tilbakemeldinger fra foresatte som ikke har barn i AKS, og hva du mener om hvordan tilbudet kan forbedres.

 

PRAKTISK GJENNOMFØRING

  • Undersøkelsen gjøres tilgjengelig tirsdag, 17. april, og vil vare i ti dager t.o.m. fredag, 27. april, kl. 23:59.
  • Undersøkelsen er elektronisk. Det vil si at du bruker en PC eller smarttelefon med Internett-tilgang for å besvare undersøkelsen.
  • Undersøkelsen er oversatt til 7 forskjellige språk, i tillegg til norsk: Engelsk, somali, urdu, polsk, arabisk, tyrkisk, vietnamesisk.
  • For foresatte som har barn i AKS vil det ta ca. 15 minutter å gjennomføre undersøkelsen.
  • For foresatte som ikke har barn i AKS vil det ta ca. 5 minutter.

 

Nye aktiviteter            

Snøen begynner å smelte og våren titter rolig frem. Vi er nå inne i en ny periode på aktivitetsskolen. Det er nye ukeplaner med aktiviteter. Fram mot sommeren blir det blant annet kampsport, teater og bandy. Ukeplanene finner dere her:

1.trinn

2.trinn

3. og 4.trinn