Læringsstøttende kurs og aktiviteter

Våre læringsstøttende kurs og aktiviteter:b

 

Biblioteket: På Kråkereiret har vi et kjempeflott bibliotek som AKS-barna på 3. og 4.trinn kan bruke når de vil i AKS-tiden. Elevene på 2.trinn har mulighet til å besøke biblioteket to ganger i uken. På vår AKS jobber vi kontinuerlig med å utvikle elevenes leselyst.

 

 

br

Brettspill: Bruken av brettspill er et satsningsområde på AKS Grünerløkka. Gjennom brettspill får elevene mulighet til å utvikle sine språklige og matematiske ferdigheter på en morsom og sosial måte. Vårt fokus på voksendeltakelse i spill sørger for at denne læringen faktisk finner sted.

 

p

 

Nysgjerrigper/Petter Smart: Gjennom kursene Nysgjerrigper og Petter smart får elevene deltatt på spennende eksperimenter og de får undret seg sammen. Disse kursene er en viktig del av vårt arbeid med elevenes begrepsutvikling.

 

kk

 

 

Kokkeklubb: På Kokkeklubb får elevene mye kunnskap om måling. Dette er noe som er vanskelig for mange, og Kokkeklubben gjør denne læringen både interessant og smakfull.

 

  

 

leselystLeselyst: På 2.trinn har vi kurset Leselyst. Målet med dette kurset er ganske selvforklarende. Kurset gir elevene nye innfallsvinkler til lesing og skriving, for eksempel ved at elevene får laget sine egne tegneserier, ved at de får besøke biblioteket på Kråkereiret, eller ved å ha spørrekonkurranser med Quiz-bøker i lesekroken. 

 

kode

Kodeklubb: Våre 3. og 4.klassinger har hver uke mulighet til å delta på kodekurset vårt. Her lærer de å sette sammen enkle animasjoner i et dataprogram. Her får elevene utfordret sin logiske og systematiske evner på en spennende og engasjerende måte.

 

l

Leksehjelp: Hver mandag og onsdag gjennomføres det leksehjelp for alle trinn. På leksehjelpen er målet å gi støtte til de som trenger det, og å motivere de som ikke har lyst til å gjøre leksene sine.

 

ll

Lek & Lær: To dager i uka gjennomføres det Lek & Lær på alle trinn. Dette er en veldig kort økt hvor elevene får leke en lek som tar utgangspunkt i de temaene skolen jobber med for tiden. Tanken med Lek & Lær er at alle elevene skal delta for å få en lett og lystbetont repetisjon av hva de har lært på skolen.

Sjakk

 

Sjakk: På onsdager får vi besøk av Sheila Barth Sahl. Hun er i toppsjiktet av Norges kvinnelige sjakkspillere, og hun har startet sin egen sjakkskole for barn. På dette kurset lærer elevene viktige strategier for problemløsning, og de får utviklet sin logikk og sin evne til å planlegge fram i tid.