Prosjekt lesing og regning

Prosjekt lesing og regning

lAKS Grünerløkka er i år med i prosjektet Lesing og regning i Aktivitetsskolen. I løpet av prosjektperioden skal alle elever i Aktivitetsskolen skal få et helhetlig tilbud som støtter opp under skolens arbeid med ferdigheter og fag. Dette inkluderer minimum to læringsaktiviteter i uken som bidrar til å styrke deres lese- og regneferdigheter.

Dette vil blant annet merkes ved at

  • Kvaliteten på de læringsstøttende aktiviteter blir enda høyere
  • Læring på AKS gjenspeiler skolens planer og arbeidsmetoder
  • Leker og aktiviteter innen lesing og regning gjøres lett tilgjengelig på AKS
  • Det tilbys egne læringskurs i skolens ferier
  • Et godt leksehjelptilbud tilbys på alle trinn, som et supplement til skolens leksehjelp