Fagfornyelsen

Vi jobber for øyeblikket med å skape en felles forståelse i personalet for hva fagfornyelsen betyr for vår praksis. 

Dette arbeidet sees opp imot våre to andre satsningsområder som er samarbeidslæring og læringsbrett.

Les mer om fagfornyelsen på Utdanningsdirektoratets sider:

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/