FAQ: ofte stilte spørsmål og svar

tegnet sprøsmålstegn

Hvorfor vil Grünerløkka skole innføre læringsbrett for alle elevene fra skoleåret 2018/2019?

Vi har fulgt med utviklingen på dette området en stund, og mener at dette er veien å gå for å bidra til mer læring og til å utvikle mennesker som er rustet til å møte de utfordringene som ligger foran oss. Brukt på en riktig måte er det et kraftfullt verktøy som vi mener øker effekten på læring vesentlig Framtida blir i større og større grad digitalisert, og vi ønsker at elevene på Grünerløkka skole skal stå best mulig rustet.

Erfaringer fra de skolene som har tatt i bruk læringsbrett sier at det har veldig mange gevinster opp mot elevenes læring. Noen av disse gevinstene er:

  • Kreativitet og høyere bevissthet rundt læringsmål utvikles
  • Elevene aktiviseres i større grad. Lyd og bildestøtte er lett tilgjengelig, og læring kan skje uavhengig av tid og sted.
  • Det er motiverende. Prosess og produkt tilpasses den enkelte.
  • Elever får trent hyppig på å presentere og sette ord på egen læring.
  • Det skaper en veldig god oversikt og dokumentasjon over elevenes læring og utvikling.
  • Læreren får lettere tilgang til hvordan elevene har tenkt, og kan oppklare misforståelser i enda større grad.
  • Tilbakemeldinger om neste steg i læringsprosessen blir lettere å synliggjøre, både for elev, lærer og foresatte

Hvilket utstyr får elevene?

Elevene får en iPad air, et deksel og lader. I tillegg vil det være hodetelefoner til alle elever på skolen. Elevene vil ikke få ta hodetelefonene med hjem.

Hvorfor må foresatte komme på skolen og skrive under en lånekontrakt?

Hvert enkelt læringsbrett har en unik kode. Ved å skrive under bekrefter foresatte og eleven hvilket læringsbrett de har fått og hvilket annet utstyr de har mottatt.

Når får elevene læringsbrettene?

Det vil bli arrangert foreldremøter de to første ukene etter skolestart høsten 2018. Her vil det bli gitt informasjon om satsingen på læringsbrett og foresatte vil skrive under kontrakter om lån av læringsbrettene.

Straks etter foreldremøtene vil opplæringen starte og elevene vil få utlevert sitt eget læringsbrett

Kan skolen kreve at foresatte erstatter læringsbrettet hvis det blir tapt eller ødelagt?

Ja skolen kan kreve erstatning hvis eleven har behandlet nettbrettet på en uforsvarlig måte slik at det er tapt eller ødelagt. Reglene for dette finnes i "Forskrift om reglement for orden og oppførsel i Oslo-skolen" i §8 om erstatningsansvar:

"Ved skade eller skadeverk på skolens eiendom eller utstyr kan eleven og/eller elevens foreldre/foresatte bli erstatningsansvarlige. Det samme gjelder ved tap av undervisningsmateriell."

 Hvilken opplæring vil bli gitt i bruk av læringsbrett for skolens ansatte?

Utdanningsetaten har sitt eget veilederteam som vil bidra i opplæringen av personalet. I tillegg har skolen inngått opplæringsavtale med et firma som driver opplæring av skoler i hele landet. Alle ansatte på skolen har allerede fått sitt eget læringsbrett og det har vært opplæring på planleggingsdag i januar. Vi bruker også mange fellestider, samt en planleggingsdag, nå i vår for å lære oss grunnleggende bruk av læringsbrettet.

Til høsten vil alle ansatte delta på 2 – 3 hele dager med opplæring. Deretter vil det komme veiledere inn på alle trinn å drive opplæring av elever og ansatte (modellering). Dette vil foregå i tre dager på alle trinn.

Skal ikke barna lenger lære å skrive for hånd, og skal det bli slutt på bruk av bøker?

Elevene skal fortsatt lære seg å skrive for hånd. Vi kommer fortsatt til å ha papir, blyant og bøker i tillegg til læringsbrettene.

Hvordan vil skolen sikre at barna ikke får tilgang til sider med bl.a. vold og porno?

 Utdanningsetaten jobber med løsninger for "filter" på nettilgangen til elevene. Skolen ønsker løsninger med filter, og vil benytte de løsninger Utdanningsetaten kommer frem til.