Avtale for utlån av læringsbrett

Elev på ipad

For å realisere dette målet er vi avhengig av at alle bidrar til å ta godt vare på læringsbrettene våre. Til høyre ligger det en kopi av avtalen for utllån av læringsbrett som alle elever og foresatte har skrevet under på. Her kan man lese om skolens forventninger til elevenes ivaretagelse av læringsbrettet de har fått utdelt. 

Avtale for utlån av læringsbrett