Læringsbrett: Hvilke erfaring har vi gjort oss?

2 gutter sett bakfra med hodetelefoner og med fokus på nettbrett

Elevaktivitet

 • Elevene våre er mer aktive og samrbeider bedre.
 • Elevene er flinke til å finne kunnskap selv på nettet.. Dette har mange fordeler men stiller også store krav til kildekritikk.  Elevene finner også "fake news"
 • Elevene produserer mer, og disse produksjonsoppgavene er lettere å tilpasse. Alle får utfordringer på sitt nivå.
 • Elevene får trent hyppig på å presentere egne produkter og å sette ord på egen læring.
 • Elevene øver på muntlighet gjennom innlesing av egen tale.
 • Motivasjon:
 • Det er svært motiverende for elevene å jobbe med læringsbrett.

 

Organisering

 • Overganger i klasserommet er enklere med læringsbrett enn pc.
 • Alle hjem og alle elevene har nettbrett.

 

Vurdering og tilbakemeldinger

 • Vi får veldig god oversikt og dokumentasjon over elevenes læring og utvikling.
 • Underveisvurdering og prosessvurdering er lettere å få til.
 • Dette gir lærerne bedre innsikt i hvordan  elevene tenker, og muligjør raskere oppklaring av -misforståelser.

 

Utfordringer

 • Kildekritikk. Elevene må lære hva som er god og dårlig informasjon på nettet.
 • Nettvett. Både skolen og foresatte må hjelpe elevene å lære hva som er greit og ikke greit å bruke læringsbrettet til. Noen elever gjør ting de ikke får lov til. læringsbrettet skal brukes til læring.
 • Det er ikke alle som tar godt vare på læringsbrettet. En del nettbrett blir ødelagt, blant annet fordi elevene tar av dekselet som skal beskytte.