Læringsbrett til alle elever fra høsten 2018

2 gutter sett bakfra med hodetelefoner og med fokus på nettbrett

Fra høsten 2018  innfører skolen læringsbrett for alle elever på Grünerløkka skole. Dette vil i praksis si at alle elever vil få sitt personlige læringsbrett som de skal bruke på skolen og hjemme.

Vi har fulgt med utviklingen på dette området en stund, og mener at dette er veien å gå for å bidra til mer læring og til å utvikle mennesker som er rustet til å møte de utfordringene som ligger foran oss. Framtida blir i større og større grad digitalisert, og vi ønsker at elevene på Grünerløkka skole skal stå best mulig rustet.

Erfaringer fra de skolene som har tatt i bruk læringsbrett sier at det har veldig mange gevinster opp mot elevenes læring. Noen av disse gevinstene er:

  • Kreativitet og høyere bevissthet rundt læringsmål utvikles

  • Elevene aktiviseres i større grad. Lyd og bildestøtte er lett tilgjengelig, og læring kan skje uavhengig av tid og sted.

  • Det er motiverende. Prosess og produkt tilpasses den enkelte.

  • Elever får trent hyppig på å presentere og sette ord på egen læring.

  • Det skaper en veldig god oversikt og dokumentasjon over elevenes læring og utvikling.

  • Læreren får lettere tilgang til hvordan elevene har tenkt, og kan oppklare misforståelser i enda større grad.

  • Tilbakemeldinger om neste steg i læringsprosessen blir lettere å synliggjøre, både for elev, lærer og foresatte

Et læringsbrett til hver elev løser lite i seg selv, men brukt på en riktig måte er det et kraftfullt verktøy som vi mener øker effekten på læring vesentlig. Elevene på Grünerløkka skole vil fortsatt lese bøker i papirutgave, ha praktisk estetiske fag og øve på finmotoriske ferdigheter som skriving. Lærings-brettet vil i stor grad erstatte tradisjonell kladdebok, lærebøker i papir o.s.v.

Dette er et stort løft for skolen som vil kreve mye av både elever, ansatte og dere som foresatte. Alle ansatte vil få grundig opplæring, og vil følges tett opp av høyt kompetente pedagoger på feltet.

Vi vil avholde foreldremøter i løpet av høsthalvåret 2018. På møtene vil gi dere få innsikt i hvordan dere best kan støtte deres barn i læringsprosessen ved hjelp av læringsbrett. I tillegg vil foresatte og elev skrive under på en kontrakt for riktig bruk og hvordan man skal ivareta nettbrettet. Erfaringer fra andre skoler viser at med tydelige regler og forventninger er det veldig lite ødeleggelser av utstyret.

Skolen har ansvar for å administrere læringsbrettet, og har etablert systemer for å følge dette opp. Som ordet læringsbrett antyder skal det skje læring på dette nettbrettet. Nettbrettet skal ikke være en underholdningsmaskin. Det vil f.eks ikke være mulig å laste ned egne apper.

Vi ønsker å samarbeide med FAU i prosessen mot skolestart, og vil informere fortløpende om både pedagogisk og praktisk gjennomføring.

Vi vil også legge ut de mest stilte spørsmålene på skolens hjemmeside etter hvert, så det er mulig å få svar uten henvendelse direkte til skolen.

Med et tett samarbeid mener vi dette vil gi et læringsløft for alle ved Grünerløkka skole!