Elevmedvirkning

Symbols bilde på elevmedvirkning

Elevmedvirkningen på Grünerløkka skole kommer til uttrykk i ulike tiltak i og utenfor klasserommet. Elevene deltar aktivt i egen læring og de er med på å utforme skolens hverdag og tar ansvar for enkelte oppgaver.

Elevråd

Rådet har representanter fra alle klasser fra og med 4. klasse. De har møte èn gang i måneden og møtene ledes av sosiallærer som også følger opp sakene. Elevrådsrepresentantene er bindeleddet mellom klassen og rådet. For mer informasjon om elevrådet se under fanen "råd og utvalg".

Klassemøte

Alle kassene holder klassemøte en gang i uka. På møtet kan det tas opp saker som gjelder for eget klassemiljø eller for hele skolen. Man kan også ta opp andre aktuelle saker. Etter hvert skal elevene selv kunne lede møtene.

Skolemotto

Hvert år lager elevene på 7. trinn motto for skoleåret
Motto for skoleåret 2019/20 er "På Grünerløkka skole er kloden vår venn, for her resirkulerer vi den"

Lekeledere

Elever på 4.-7.trinn arrangerer leker 3 dager i uka i storefri. De får litt opplæring og har egne leker/utstyr som de tar med ut i skolegården. På denne måten har alle noe å finne på. Vi har egne sommer- og vinterleker.

Kulturverter

Kulturvertene er elever fra 5. trinn. Når vi får besøk på skolen av for eksempel artister fra den Kulturelle skolesekken har vi Kulturverter som tar imot gjestene, ønsker velkommen, takker for besøket og hjelper til med rigging og rydding.

Skolepartulje

Elevene på Grünerløkka skole er vant med å ferdes i et variert trafikkert bybilde, og en av av oppgavene til skolepatruljen er å gjøre skoleveien tryggere for de yngste elevene. Skolepatruljen består av elever fra 7.trinn, og de må gjennomføre praktisk og teoretisk opplæring før de godkjennes av representanter fra Bymiljøetaten og politiet. Skolepatruljen står hver dag ved gangfeltet mellom Birkelunden og skolen i Toftes gate, og loser både store og små trygt over den sterkt trafikkerte gaten.

Vennskapsklasser

Vennskapsklassene er et ledd i skolens arbeid med det psykososiale miljøet. De yngre elevene knytter kontakter med de eldre elevene gjennom felles aktiviteter som turer, de eldre leser for de yngre, felles aktiviteter i f.eks. kunst og håndverk m.m. 1. trinn og 4. trinn, 2. trinn og 5.trinn og 3. trinn og 6.trinn er vennskapsklasser.