Fagdager og lokalsamfunnsuke

Skolen har fagdag i matematikk hver høst og naturfag . Fagdagen organiseres på tvers av trinn (1. og 2. trinn, 3. og 4. trinn og 5. - 7. trinn). Undervisningen er knyttet til ulike matematiske tema og ulike tilnærmingsmåter til temaene.

Lokalsamfunnsuka

Grünerløkka skole ligger midt i hjertet av bydel Grünerløkka, en bydel med mye historikk knyttet til industri og kultur. Nest siste uke før sommerferien er det lokalsamfunnsuke på skolen. Da jobber alle trinnene med ulike tema fra nærmiljøet på Grünerløkka. 7. trinn har en blogg/nettavis der de raporterer fra alt det som skjer denne uken.

Tema for lokalsamfunnsuka:

1. trinn: Industri; fra korn til brød

2. trinn: Kjente kunstverk, gater og steder på Grünerløkka

3. trinn: Planter og dyreliv i Akerselva og i parkene

4.trinn: Kulturliv på Grünerløkka

5. trinn: Kjente døde med tilknytning til Grünerløkka bydel

6. trinn: Industrialiseringen rundt Akerselva 1850 - 1920

7. trinn: blogg/nettavis