Læring og glede

Læring og glede er skolens plan for å øke trivsel, medbestemmelse og forutsigbarhet blandt elevene. Målet for "Læring og glede" er blant annet å innarbeide gode samværsformer, gode vaner ute og inne og justere uønsket atferd i samarbeid med hjemmet.

Programmet inneholder blant annet elevmedvirkning, skolens trivselsmål, hvordan vi jobber med klassemiljø og krenkende atferd.

Les hele skolens læring og glede plan her, du kan og lese en kortere powerpoint-presentasjon som beskriver skolens arbeid.

Les mer om elevenes rettigheter på https://grunerlokka.osloskolen.no/for-elever-og-foresatte/helse-og-velferd/rett-til-trygt-og-godt-skolemiljo/