Læring og glede

Læring og glede er skolens plan for å øke trivsel, medbestemmelse og forutsigbarhet blandt elevene. Målet for "Læring og glede" er blant annet å innarbeide gode samværsformer, gode vaner ute og inne og justere uønsket atferd i samarbeid med hjemmet.

Programmet inneholder blant annet elevmedvirkning, skolens trivselsmål, hvordan vi jobber med klassemiljø og krenkende atferd.

Under dokumenter finner du en oversikt over hele læring og glede programmet samt en kortere persentasjon i form av en powepoint.