Miljøfyrtårn

Elever i åkeren

Miljøfyrtårn-sertifisering
I 2017 ble Grünerløkka skole sertifisert som miljøfyrtårn. Dette innebærer at skolen har oppfylt strenge krav til arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport. Dette arbeidet gir skolen gode forutsetninger for å bidra til å oppnå flere av FNs bærekraftsmål. Gjennom arbeidet med å bli godkjent som miljøfyrtårn har Grünerløkka skole gjennomgått egne rutiner knyttet opp mot miljøspørsmål, og vi søker også resertifisering i 2021.

På Grünerløkka skole vektlegger vi også miljøvennlige løsninger ved innkjøp av næringsmidler, læremidler og teknologi, og sikrer at bygget har gode løsninger for resirkulering og energieffektivitet.

Skolen oppretter et miljøteam bestående av elever og sosiallærer fra og med skolestart 2021. Nærmere informasjon om teamet vil bli lagt ut på skolens nettside i forkant av neste års skolestart.

 

Klima- og miljørapport
Grünerløkka skole fyller ut en årlig klima- og miljørapport som et ledd av Miljøfyrtårn-arbeidet. Rapporten for 2020 legges ut på skolens hjemmeside.