Vurdering for læring

Elevarbeid, vurdering for læring

Når vurdering av elevers prestasjoner, arbeid eller oppgaver brukes som grunnlag for videre læring og for å utvikle elevenes kompetanse, er det vurdering for læring. Dette innbærer at både eleven og læreren bruker vurderingsinformasjonen til å justere egen læring og undervisningsopplegg underveis. Vurderingene er integrert i undervisningen.

Vurdering for læring fører til mer og bedre læring

Flere norske og internasjonale studier viser at elevers forutsetninger for å lære kan styrkes dersom de:

  • forstår hva de skal lære og hva som er forventet av dem
  • får tilbakemeldinger som forteller dem om kvaliteten på arbeidet eller prestasjonen
  • får råd om hvordan de kan forbedre seg
  • er involvert i eget læringsarbeid ved blant annet å vurdere eget arbeid og utvikling

Alle lærerne på skolen skal benytte prinsippene i Vurdering for læring i sin undervisning. Vi startet dette utviklingsarbeidet i fjor da alle var med og hørte Håvard Tjora (som blant annet er kjent fra TV-programmet "Blanke ark"). Vi drev intern opplæring og erfaringsutveksling og fortsetter arbeidet i år.