Beredskapsplan

Grünerløkka skole arbeider for at alle elever skal få et trygt og godt læringsmiljø. Likevel kan situasjoner oppstå som verken er trygge eller gode for elevene.

Dette er en beredskapsplan der vi angir ansvarsområder og rutiner ved turer, medisinering, ulykker, død og akutte hendelser. Planen viser hvordan en skal forholde seg, samt hvem det er som har ansvaret i ulike situasjoner. Den er utarbeidet i henhold til Utdanningsetatens internkontrollprosedyrer.
Det er videre et mål at skolens ansatte også opplever trygghet på sin arbeidsplass. Denne planen er derfor ment å kunne virke både for elever og tilsatte.

Personalet vil få en gjennomgang av planen hvert år og innholdet vil bli repetert ved skolestart.
Det er opprettet en egen beredskapsgruppe som skal kunne tre støttende til og lede an i krisesituasjoner. Gruppen deltar og samarbeider om beredskapsplanen og vil delta aktivt i håndtering av akutte situasjoner.