Skolehelsetjenesten

Helsesykepleier: Hege Lunde

Til stede: mandag til torsdag og annenhver fredag (oddetallsuker) kl. 08.30-15.00

Sted: Kontor i 1.etg

Tlf: 23 46 42 37 Mob: 90 19 85 49

Mail: hege.lunde@bga.oslo.kommune.no

Skolehelsetjenestens målsetting

Målet vårt er å fremme elevenes helse og forebygge sykdom og skade. Vi samarbeider med foreldre, lærere og annen nødvendig spesialtjeneste for å hjelpe den enkelte på best mulig måte. Alle er velkomne til å ta kontakt ved å komme innom på skolen eller ta kontakt per telefon eller mail.

Våre satsingsområder omfatter:

Kosthold og fysisk aktivitet:

Forskning viser at barn spiser for mye sukker og beveger seg for lite. Vi vet at sukkersyke nå opptrer oftere hos yngre mennesker. Ved å innarbeide et godt kosthold som barn vet vi at sykdommer og plager senere i livet kan unngås. Vi vet også at fysisk aktivitet er helsefremmende og bidrar til å forebyggende sykdom. Derfor prioriterer vi i skolehelsetjenesten å snakke med elevene om sunt kosthold og fysisk aktiv.

Psykisk helse:

Forskning viser at mange barn i Norge vokser opp under psykisk belastende forhold av ulike grunner. Ved å trygge barns oppvekstforhold kan man forebygge mange helseproblemer som kan oppstå senere i livet. Skolehelsetjenesten ønsker spesielt å hjelpe barn og ungdom med psykisk syke foreldre eller barn og unge som vokser opp med vold i nære relasjoner.

For mer informasjon om skolehelsetjenestens tilbud.