Nettvett

Våren 2016 var temaet for storforeldremøtene nettvett.

Catharina Borchgrevink fra Redd Barna holdt foredrag for foresatte om temaet. Borchgrevik har flere års erfaring med temaet, og hun dekket temaene mobbing, spill og reklame, sosiale medier og nettrelaterte overgrep - samt foreldres rolle. Se powerpointpresentasjonen som er vedlagt.