Skal du flytte?

Meld ifra til skolens kontor hvis dere skal flytte. Fyll ut ut skjemaet melding om flytting.

Ønsker du å si opp plassen din ved Aktivitetsskolen AKS? Da må du sende en oppsigelse til AKS, med mindre barnet ditt skal begynne i 5. klasse. Da blir plassen sagt opp automatisk.

Oppsigelsestiden regnes fra og med den 1. i måneden etter at du har levert oppsigelse. Sier du for eksempel opp 5. mai går barnet ut mai og juni.

Følg linken: https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/aktivitetsskolen/oppsigelse-og-permisjon/

 

Skjemaet "melding om flytting" sendes til skolen enten via e-post eller post: 

  • E-post: postmottak@ude.oslo.kommune.no , merk e-posten med "Grünerløkka skole"
  • Sende pr. post: Oslo kommune, Utdanningsetaten, Grünerløkka skole, Postboks 6127 Etterstad, 0602 OSLO

Du kan også levere skjemaet på skolens kontor

Vi gjør oppmerksom på at vi må melde fra til ny nærskole som skal fatte vedtak om nærskole. Er det ikke plass ved den nye nærskolen skal den finne plass ved en av de nærliggende skolene.

Ønsker dere å søke om å fortsette ved Grünerløkka skole må vi likevel melde flytting til ny nærskole og dere må søke om å beholde skoleplassen. (Se under). Vi vil da gjøre ny nærskole oppmerksom på at dere har søkt om å beholde plassen ved Grünerløkka skole.

Flytte ut av skolens inntaksområde og ønsker å beholde skoleplassen på Grünerløkka skole

Flytter eleven ut av skolens veiledende inntaksområde opphører elevens vedtak om nærskole. Elever som flytter ut av skolens veiledende inntaksområde og som ønsker å beholde plassen på skolen, må søke om å beholde skoleplassen.

Eleven mister plassen ved Grünerløkka hvis foresatte ikke søker om dette innen rimelig tid.

Se hvilken nærskole ditt barn tilhører

Bruk skjema Søknad om fortsatt skoleplass ved Grünerløkka skole eller send egen søknad. Du må også fylle ut "melding om flytting". Begge skjemaene sendes til skolen som det er beskrevet ovenfor.

Ved flytting ut av skolens inntaksområde gjør vi oppmerksom på at:

  • Elever som er bosatt veiledende inntaksområde har prioritet framfor elever bosatt utenfor.
  • Elever som ikke bor i barneskolens inntaksområde og som har plass ved søknad, har ikke rett til å gå på barneskolens mottakerskole på ungdomstrinnet. Disse elevene må søke barneskolens mottaker skole på ungdomstrinnet.
  • Selv om det innvilges skolebytte for et barn etter søknad er dette ikke en garanti for at eventuelle søsken vil få samme mulighet. Det er antall elever og kapasitet på det aktuelle årstrinnet som avgjør om slik søknad innvilges.
  • Ved innvilgning av søknad om å beholde skoleplassen på Grünerløkka skole fattes det vedtak om skolebytte.