FAU - møte

12.2

18:0020:00

Agenda for FAU-møte :

  1. Oppmøte
  2. Godkjenning av innkalling og agenda
  3. Oppfølgingssaker fra forrige møte til behandling; orientering fra styret
  • FAU-leder innleder
  • Rektor orienterer
  1. Oppdateringer pågående aktiviteter

Dagravning våren 2018

Ansvarlig: Åsta Farstad Vedeler

Skoledisko våren 2018 

Ansvarlig for oppstart: Helen Temple Rist, Birgitte Schjøtt Christensen

Fysisk miljø/Nærmiljø:

Ansvarlig: Vibeke Skistad

Prosjekt Dragen (Fritidsklubb for hele bydelen, beliggende på Lakkegata skole)

(Trenger en ansvarlig)

  1. Andre saker
  2. Oppfølgingssaker og møteplan fremover