Bydel Grünerløkkas tilbud til barn og unge per 17.3.2020

Barn og voksen

Gateteamet (Utekontakten) sammen med de ansatte fra fritidsklubbene: Det er opprettet en Bydelskontakt for barn og unge med tilstedeværelse ute på Grünerløkka alle hverdager kl 11-21. Disse fordeles på to patruljer, en i nord og en på nedre Grünerløkka.  Formålet er å forebygge negative hendelser ved tilstedeværelse av voksne, samt gi informasjon og omsorg. Bydelskontakten driver ikke oppsøkende eller aktivitetsbasert arbeid.  

Gateteamet har i tillegg individuell oppfølging av ungdom per telefon og chat.

 

Fritidsklubbene – Sinsen kulturhus, Dragen og X-Ray: Samtlige klubber er stengt, de ansatte jobber i Bydelskontakten ute sammen med Gateteamet.

 

Ungdomsjobb: Utlysninger er lagt ut på facebook og Instagram Ungløkka, veiledning gis over telefon/digitalt.

 

Skolehelse: tilbyr tlf.konsultasjoner og oppfølging til sårbare barn og familier som har behov for det. Telefonnummer til din helsesykepleier fins på skolens nettside. Får du ikke tak i helsesykepleier ved din skole kan du ringe Helsestasjon for Ungdom telefonen på nummer 90856057

Helsestasjon for ungdom endrer sitt tilbud for en periode.

Frem til annen beskjed blir gitt holder helsestasjon for ungdom stengt i våre vanlige lokaler, men utvider vårt telefontilbud. Du kan nå oss på telefon 90856057 med spørsmål om prevensjon, seksuelt overførbare sykdommer, psykisk helse og annet. Vi vil også opprettholde muligheten for å hente ut resepter og nødprevensjon etter avtale.

Våre nye åpningstider på telefon er 09.00 – 13.00

 

Vi minner ellers om at informasjon om Bydel Grünerløkkas ungdomstilbud finnes på Facebook og Instagram: Ungløkka. Vi øker vår tilstedeværelse på nett under corona-utbruddet.

 

Informasjon om observasjoner eller annet som gjelder barn og unges situasjon ute i bydelen kan formidles til følgende instanser:

Bydelskontaktens/Gateteamets vakttelefon: mob 91399631

SaLTo-koordinator: mob 97970620