Digital kartlegging med Lexplore

Lexplore

Alle barn på skolen har rett til å få den støtte, hjelp og stimulering de behøver for å kunne lære seg å lese. Noen barn kan allerede lese når de starter i 1. klasse, andre har behov for mer tid før de knekker lesekoden og for noen blir lesingen aldri helt selvsagt.

 

For å kunne gi den rette støtte og stimulering til alle elevene på vår skole kommer vi til å gjennomføre en digital kartlegging av leseferdigheter hos alle våre elever fra 2. trinn til og med 7. trinn. Testen gjennomføres ved hjelp av en «eye tracker» som registrerer elevens øyebevegelser 90 ganger per sekund. Denne formen for kartlegging ble initiert av et forskningsprosjekt i Kronoberg i Sverige på 1980-tallet og har siden blitt videreutviklet ved det Karolinska Institutet, Sveriges største senter for medisinsk utdannelse og forskning.

 

Testen er både enkel å gjennomføre og morsom for elevene. Den tar kun få minutter å gjennomføre. I første del av testen skal eleven følge en prikk på skjermen med øynene sine. Dette gjøres for å kalibrere skjermen med elevens øyebevegelser slik at «eye trackeren» best mulig kan registrere elevens øyebevegelser når hen skal lese. Videre følger en kort test hvor eleven skal oppgi navn på bokstaver som vises på skjermen. Deretter skal eleven lese to korte tekster og svare på noen spørsmål om hva tekstene handlet om. Så er testen over.

 

Analysen av øyebevegelsene gjøres ved hjelp av kunstig intelligens og er helt objektiv. Resultatet presenteres i fem ulike ferdighetsnivåer. Ved hjelp av dette kan elevene få undervisning tilpasset sitt lesenivå for å på best mulige måte videreutvikle sine leseferdigheter. Alle personopplysninger behandles etter GDPR-reglementet som ble innført i Norge i 2018.

 

På lexplore.se kan du lese mer og se film av hvordan en kartlegging gjennomføres.