FAU-møte

Fau

Cathrine Mortensen som er ny rektor ble presentert og ønsket velkommen. Hun stiller på kommende FAU-møter for å orientere fra skolen og svare på spørsmål.

 

FAU jobber aktivt med flere ulike oppgaver, og er organisert i ulike grupper; flerbrukshall, svømmeopplæring, tilpasset opplæring, dagravning, skoledisco, skolemiljø, utemiljø, omdømme. Har noen innspill til disse gruppene eller ønsker å engasjere seg, er alle foresatte og ansatte velkomne til å kontakte FAU på faugruner@gmail.com.

 

Fullt referat og årskalender er finnes her.

 

 

På vegne av styret:

 

Arild B. Anda