Innholdsfilter på nettbrett/iPad

2 gutter sett bakfra med hodetelefoner og med fokus på nettbrett

Skolen er med i et pilotprosjekt for å teste innholdsfilter på nettbrett i Osloskolen. Filteret blir implementert på alle skolens nettbrett i august 2018 (gjelder elever på 1.–7. trinn).

Bakgrunnen for piloten er at flere skoler og Utdanningsetaten har fått henvendelser fra foresatte som er bekymret for at Osloskolene ikke har noen tekniske tiltak for å begrense tilgang til voksent innhold på nettbrett som tas med hjem (med unntak av Kripos' nasjonale filter).  

Piloten som skolen deltar i, skal avdekke om et filter dekker behovet for å skjerme barn fra tilgang på voksent innhold når de søker på nett. Samtidig skal piloten finne ut om filteret hindrer tilgang til informasjon som er viktig i fagene. Det vil i så fall være uheldig.

Filteret fjerner uønsket innhold

Innholdsfilteret på nettbrettene vil være aktivt når elevene søker på internett via nettleserne Safari og Chrome, og via tjenesten SIRI. Dette gjelder både når nettbrettet er koblet til internett på skolen og hjemme.

Filteret fjerner det meste av uønsket innhold som ikke egner seg for barn. Filteret stenger også for nettsider som er merket med innhold for personer over 18 år. I noen tjenester, som for eksempel YouTube og sosiale medier, er det ikke begrensninger.

Selv om det skrus på et nettfilter på brettene, vil det alltid være noe innhold som ikke egner seg for barn, som ikke blir filtrert bort. For eksempel nyhetsartikler fra ulike nettmedier. Aftenposten og VG publiserer fra tid til annen innhold som inneholder nakenhet og vold. Dette vil ikke bli filtrert vekk, da mediene regnes som seriøse og trygge aktører. Det vil også kunne oppstå situasjoner hvor innhold som i utgangspunktet er regnet som trygt og nyttig for barn, blir filtrert vekk. Eksempel på dette er NRK Supers videoer som sex og samliv.

Foresatte kan ikke endre på restriksjonene

Filterinnstillingene settes sentralt på alle nettbrettene samtidig, og låses slik at elevene ikke har mulighet til å endre på innstillingene. Ved sentral styring kan skolen endre på innstillingene på alle brettene samtidig, etter hvert som teknologien utvikler seg og gir nye muligheter. Dette fører til at foresatte ikke har anledning til å endre innstillingene på elevenes nettbrett.

Fortsatt viktig med fokus på nettvett

Teknologien hjelper oss med å fjerne uønsket innhold ved vanlig bruk, men skolen og foresatte må fortsatt ha fokus på nettvett hos elevene, slik at vi kan ruste dem til å håndtere situasjoner hvor de får treff på voksent innhold. Filteret er ikke en hvilepute for skole og hjem med tanke på opplæring i digital dømmekraft. Vi vil fortsette å lære elevene nettvett og digital dømmekraft for å gi elevene en tryggest mulig netthverdag.

Pilot fra august–november

Piloten vil vare fra august–november 2018. I etterkant av piloten skal skolen og Utdanningsetaten se på funnene i piloten og vurdere eventuelle nye tiltak.

Ta kontakt med skolen hvis du har noen spørsmål.