Erfaring med læringsbrett så langt

Elev med fletter og headset sitter på stol forann et læringsbrett i dyp konsentrasjon

 I tillegg til å jobbe med bøker, papir og skrivesaker brukerelevene og de ansatte på skolen nå aktivt læringsbrettene. Hver dag oppdager vi og lærer nye måter læringsbrettene kan brukes på.

I tiden framover vil det bli flere opplæringsdager for personalet, og fokuset framover kommer til å bli Showbie. Dette er en app som sørger fpr god kommunikasjonmellom lærer og elev.

IKT er en av de fem grunnleggende ferdighetene i dagens skole, og med ny læreplan fra 2020 vil nok digitake ferdigheter få en enda mer sentral rolle.

Vi ser allerede mange områder der læringsbrettene har en positiv innvirkning på læringen som foregår på skolen:

 • Alle barn blir vant med å bruke IKT-verktøy daglig, og IKT er helt nødvendig å mestre no og i framtiden.
 • Alle barn får tilgang til digitale verktøy også hjemme - sosial utjevning.
 • Å jobbe med læringsbrett er motiverende, særlig når det gjelder skriving.
 • Å jobbe med ulike læremidler/verktøy skaper variasjon og tilpassing.
 • Læringsbrett gjør det enkelt å lage tilpassede undervisningsopplegg.
 • Elever som trenger det kan tale - rettestøtte i lesing og skriving.
 • Elevarbeidene får en mer kreativ vinkling, bl.a. skisse og animasjonsfilm.
 • Elevarbeidene tar kortere tid for mange uten at dette går ut over kvaliteten.
 • Elevene produserer egne læremidler som kan lagres og deles.
 • Enkel tilgang til informasjon og oppgaver som er i samme enhet.
 • Kommunikasjon og veiledning mellom elev og lærer.
 • Vurdering for læring - vurdering i prosessen (underveisvurdering), noe som gjør det enklere for elevene å videreutvikle elevarbeidet i læringsprosessen.
 • Egenvurdering i f.eks. lesing ved at elevene kan lese inn tekster på ulike tidspunkt.
 • Kommunikasjon skole, elev, hjem.
 • I forhold tl PC er påloggingsproblemer og utstyrsfeil minimale.
 • Mye mindre papirkopier.

Bruk av læringsbrett i skolen er forholdsvis nytt. Det foregår mye interessant forskning rundt bruken av læringsbrett i den digitale utviklingen i skolen. Vi vil derfor forsøke å legge ut artikler eller rapporter som være av interesse på hjemmesiden vår. De vil bli lagt ut under fanen "fagtilbud" underfane "Læringsbrett"