Mer informasjon om skolestart for 5.-7. trinn

Elever arbeider i klasserom. (Foto: Heidi M. Skjebstad)

Vi gleder oss til i morgen! Endelig skal skolen åpne for alle!

 6. trinn og gruppe 5.1 og 5.2 på 5. trinn møter på Dælenenga klokken 8.15. 

 7. trinn og gruppe  5.3 og 5.4 på 5. trinn møter ved Vennskapsparken (ved bokseklubben) klokken 11.45.

Skoledagen varer i 3 t og 15 minutter, det blir hjemmeskole i tillegg. Slik vil det være hver dag.

Kart over oppmøtested på Dælenenga er vedlagt, i vennskapsparken har ansatte med seg plakater.

Gruppeinndeling og fordeling av voksne får dere av kontaktlærerne. Dere vil også får mer informasjon om dagsopplegg, undervisning og fag.

Elevene må ha med eget pennal, oppladet iPad, hodetelefoner om de har, og det utstyret de ellers trenger. Foresatte skal ikke være på skolens område uten avtale.

Skoledagen blir nok litt annerledes enn dere er vant til, vi skal holde oss i mindre grupper, har god avstand og rutiner for håndvask. Vi skal gjennomgå dette nøye med elevene, ta gjerne kontakt om dere har spørsmål om hvordan vi ivaretar smittevernet for øvrig. Lenke til smittevernveileder finner du under. 

 

Velkommen tilbake!

Hilsen ledelsen ved Grünerløkka skole

 

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/skoletrinn-1-7/

Oversikt over oppmøte på Dælenenga