Mobil - og smartklokkefri skole

Smarttelefon i forbudskilt

Etter initiativ fra FAU har Driftstyret ved skolen besluttet at skolen skal være mobil- og smartklokkefri for elever og foreldre i tidsrommet 07.30 til 17.00. Dette gjelder både på skolens uteområder samt i skole/AKS bygningene. Skolen oppfordrer foresatte til ikke å bruke mobil eller smartklokke i dette tidsrommet på skolens område, og også oppfordre sine barn til heller ikke å bruke mobil/smartklokke på skolen.

Har du spørsmål til dette så ta kontakt med Grünerløkka FAU.