Oppgradering av Thorvald Meyers gate

Bilde av Thorvald MEyers gate før oppgradering med trange gater, slitt veidekke og biler parkert tett opp til trikkeskinnene

Thorvald Meyers gate skal oppgraders i løpet av de neste årene og dette vil få noen konsekvenser for elevenes skolevei. Deler av gater og fortau vil bli stengt. Pr idag er deler av Birkelunden samt fortau i Seilduksgata stengt. Se kart. Informasjon om hvilke gater og fortau som er stengt vil du finne på Bymiljøetatens hjemmeside.

 

Vil du vite mer om oppgraderingen så finner du informasjon her: https://nyhetsrom.bymiljoetaten.no/thorvald-meyers-gate/ .