Skolestarter født 2013: hva skjer i tiden fram til skolestart august 2019?

Gutt og jente illustrasjon

Innskriving tirsdag 4. desember

 

Felles besøksdag for barnehagene uke 9/10

Invitasjon sendes til bydelens barnehager. Foresatte er ikke med.

Søknad til Aktivitetsskolen

Søknad til aktivitetsskolen skjer fortløpende og helst innen 1. april.

Det er gratis halvdagsplass på AKS for alle på 1. trinn. Ønsker foreldrene heldagsplass må de betale for dette. Priser finner dere på skolens hjemmeside: https://grunerlokka.osloskolen.no/

Uansett om foreldrene bare ønsker gratis kjernetid / halvdagsplass eller de ønsker heldagsplass må de melde seg på. Dette gjøres også via skolens hjemmeside. AKS sender ut egen informasjon.

Vedtak om skoletilhørighet  i begynnelsen av april 2019

Alle elever som tilhører Grünerløkka skoles sitt veiledende inntaksområde vil få et vedtak om plass på Grünerløkka skole rundt 10. april. 

Har dere søk om plass på en annen skole? Svaret på søknaden vil bli gitt i begynnelsen av mai.. Foreldrene beholder plassen de har fått på Grünerløkka skole, og når de får beskjed om at de har fått plass på en annen skole tar de kontakt med oss og sier fra seg plassen.

Har dere barn som har søk om skolebytte til oss? Disse elevene vil få svar i begynnelsen av mai. Fordi vi har barn som har søkt andre skoler vil vi sende ut vedtak etter hvert som vi får ledige plasser.

Førskoledag tirsdag 4. juni 2018

Førskoledagen er tirsdag 5. juni kl. 9.00 – 11-30. Foreldrene møter med barna sine på denne dagen. Mens barna er sammen med en lærer og har klasseromsaktiviteter er det informasjonsmøte om skolen og AKS for foreldrene i samme tidsrom.

Oppstart Aktivitetsskolen torsdag 1. august 2019

 

Skolestart mandag 19. august 2019 kl. 10.00

Første skoledag for nye førsteklasser er mandag 19.08 kl. 10.00. Det er ikke AKS før dette. Skoledagen varer til 12.00. Se eget skriv om dette.