Smitteverntiltak fortsetter på samme måte ut neste uke.

Illustrasjon

Ved spørsmål kontakt skolen.