Lederplattform

LEDELSENS MOTTO: "FØLG MEG, JEG ER RETT BAK DEG!"

  • Gjennom dyktige medarbeidere skaper vi en god og trygg skole for alle elever, en skole som gir elevene kompetanse for morgendagen.
  • Vi leder en skole i utvikling. Vi er helhetstenkende, samkjørte og engasjerte. Vi har fokus på elevenes læringsutbytte, er endringsorienterte og når de målene som er avtalt.
  • Alle ansatte opplever tydelige forventninger til praksis og utvikling. De får veiledning, støtte og anerkjennelse.
  • Skolen og foresatte har felles mål for elevene og vi inviterer til dialog om elevenes utvikling.

 

Lederplatform Grünerløkka skole