Skolehelse

Gutt og jente illustrasjon

Alle er velkomne til å ta kontakt mandag-fredag fra 0830-1430.

Faste møter utenfor huset er hver tirsdag, vi er tilgjengelig etter avtale.

Andre avvik ved kurs og møter kan forekomme.

 

Helsesykepleiere:

 Aud Moen

Tlf: 47788192, mail: aud.moen@bga.oslo.kommune.no,

Ansvarlig for 1A + 1B, 5., 6., og 7.-trinn.

 

 Idunn Ranestad Sandtrø

Tlf: 41550645, mail: idunn.ranestad.sandtro@bga.oslo.kommune.no

Ansvarlig for 1C+ 1D, 2., 3., og 4.-trnn.

 

Kristin Eldhuset

Tlf: 91685336, mail: kristin.eldhuset@bga.oslo.kommune.no

Tilgjengelig på alle trinn frem til medio oktober 2021.

 

Skolehelsetjenestens tilbud

Helsesykepleier er sykepleier med videreutdanning i helsefremmende og forebyggende arbeid. Vi følger opp elevene etter et fast program. I tillegg har vi individuell og gruppevis oppfølging i samarbeid med hjem, skole og øvrig hjelpeapparat ved behov. Alle elever vil få tilbud om vaksinasjon via foresatte etter nasjonale retningslinjer. Skolehelsetjenesten plikter å føre journal med helseopplysninger på alle elever. Hvis eleven flytter, vil journalen bli overført til ny skole for å sikre faglig forsvarlig oppfølging. Alle som arbeider i skolehelsetjenesten har taushetsplikt (jfr. Lov om helsepersonell).

Ved sykdom og skade henvises eleven til fastlege/legevakt.

Her finner du informasjon om skolehelsetjenesten i kommunen.

Temaer mange ønsker å snakke om: 

             Trivsel

             Mobbing

             Trist/ lei seg - trenger du en voksen å snakke med?

             Når foreldre skiller seg

             Syn/ hørsel

             Kosthold og fysisk aktivitet

             Spiseproblemer

             Pubertet

             Forelskelse/ kjærlighet

             Seksuell helse

             Vansker hjemme, med venner?

             Omskjæring

             Tvangsekteskap

             Rus

             Overgrep