Grünerløkka skoles venneforening

Våre faste arrangementer er Høstfesten og 17. mai i skolegården. I tillegg bidrar vi med støtte til prosjekter, ekskursjoner, reisestipender og innkjøp av utstyr som det ikke finnes rom til i skolens budsjetter.
Vi ønsker at Grünerløkka skole skal fungere som en sosial møteplass og ikke bare et sted for læring. Og her skal alle få delta! Vårt mål er at alle arrangementer skal være gratis for elevene. For å klare dette er vi helt avhengige av foreldre som kan stille opp på arrangementene og frivillige bidrag.
Om du har lyst til å være med på å arrangere fest og moro for barn på Grünerløkka skole, ta kontakt med:
Kathrine Andersen Wilson: kathrine@kunsthalloslo.no