Oppstart 1. trinn

Hva skjer etter at barnet er skrevet inn i desember?

APRIL

Vedtak om nærskoletilhørighet blir sendt ut til alle elever som tilhører skolens inntaksområde. Har dere søkt andre offentlige eller privatskoler, men ikke fått svar? Hvis eleven har fått plass, tar dere kontakt med Grünerløkka skole og sier fra dere plassen. Hvis dere venter på svar, beholder dere plassen til dere har fått svar fra skolen dere har søkt på. Hvis dere får plass et annet sted, må dere si fra dere plassen. Svar på søknad om skolebytte til offentlige skoler kommer normalt i begynnelsen av mai.

Når dere mottar vedtak om nærskoletilhørighet eller vedtak om skolebytte, mottar dere informasjon fra skolen om dato og tidspunkt for førskoledag, oppstart av AKS og første skoledag.

JUNI

Førskoledagen holdes normalt den første uken i juni. Dere mottok informasjon om denne da dere mottok vedtaket om nærskoletilhørighet / vedtak om skolebytte. På førskoledagen deles elevene inn i 4 grupper, og de har en "skoledag" som kan bestå av samlingsstund, undervisning, spisepause og utepause. Mens elevene har førskoledag, deltar foreldrene på foreldremøte sammen med rektor og AKS-leder. På foreldremøtet vil man få informasjon om Grünerløkka skole, hva som er viktig for foreldrene å huske på når de nå får skolebarn og om AKS og tilbudet på AKS. Se forøvrig vedlegget "foreldremøte for førskolebarn"

AUGUST

AKS åpner 1. august. Se plan og oversikt under fanen "Aktivitetsskolen". Det er et eget introduksjonsprogram for barna som skal begynne på 1. trinn. For påmelding til AKS, se under fanen "Aktivitetsskolen"

Skolen starter opp neste siste uke i august. Du finner nøyaktig dato i kalenderen på skolens hjemmesiden, eller på https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/ferie-og-fridager-i-skolen/#gref 

Det er 2 faste ferier: høstferien er alltid i uke 40 og vinterferien er alltid i uke 8.

Første skoledag møter de nye 1. klassingene kl. 10.00 i skolegården mot Birkelunden. Foresatte møter sammen med barna. Her møter elevene lærerne sine. Den første skoledagen varer til 12.00. Deretter tar AKS over for dem som går der. Det er ikke morgenåpning på AKS denne dagen.

Foreldremøte for skolestartere