Åpningstider

07.30 - 08.30: Morgenåpent på AKS-bygget i skolegården (med frokost fra 07.30 - 08.00)
Fra 
skoleslutt - 17.00. Ettermiddagsåpent med utetid, enkel matservering og aktivitetstid inne og ute. 


Ferier
I skolens ferier har vi heldagsåpent, alle hverdager, fra kl. 07.30 – 17.00.

Sommerstengt: Hele juli måned er AKS stengt. Første åpne dag etter sommeren er mandag 1. august.