Hva er AKS?

barnI en stadig mer krevende skolehverdag blir AKS mer og mer sentralt for både den sosiale og den faglige utviklingen til elevene. For nye førsteklassinger vil AKS være en viktig arena for etablering av nye vennskap og utvikling av trygghet på omgivelsene, og ikke minst på seg selv. Skolen anbefaler alle elever på 1.-4.trinn å gå på AKS.

På Grünerløkka skole har aktivitetsskolen et tett samarbeid med lærerne på de laveste trinnene, og skole og AKS jobber kontinuerlig for å skape en helhetlig hverdag for elevene. Trivsel og trygghet henger tett sammen med faglig utvikling, og dialog mellom skole og AKS er en av de måtene vi kan kvalitetssikre skolehverdagen til alle våre elever.