Læring

Vi jobber tett med skolens lærere og ledelse slik at våre aktiviteter støtter opp om undervisningen på skolen. Samtidig sikrer vi at AKS fortsetter å være en arena for spontan og selvstyrt lek.

Les mer om læring på vår AKS her: