FAU

FAU (Foreldrenes arbeidsutvalg) er et organ for kontakt og samarbeid mellom foreldrene og skolen. I FAU sitter det representanter som er valgt av og blant foreldrene på Grünerløkka skole.

Alle som har barn som er elev ved Grünerløkka skole er medlemmer av skolens foreldreråd.
Blant foreldrene velges foreldrekontaktene fra gruppene på trinnet til Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU).

Det er FAU som velger foreldrerepresentanter til Driftstyret.

 

Møtedatoer høsten 2018

Møtedatoene blir lagt ut så fort disse foreligger

Alle møtene avholdes på Grünerløkka skole. 

Har du spørsmål eller saker til FAU? Send en e-post til faugruner@gmail.com