FAU

FAU (Foreldrenes arbeidsutvalg) er et organ for kontakt og samarbeid mellom foreldrene og skolen. I FAU sitter det representanter som er valgt av og blant foreldrene på Grünerløkka skole.

Alle som har barn som er elev ved Grünerløkka skole er medlemmer av skolens foreldreråd.
Blant foreldrene velges foreldrekontaktene fra gruppene på trinnet til Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU).

Det er FAU som velger foreldrerepresentanter til Driftstyret.

 Møtedatoer skoleåret 2018/19

6. november 2018

3. desember 2018

12. februar 2019

2. april 2019

21. mai 2019

Alle møtene avholdes på Grünerløkka skole. 

Har du spørsmål eller saker til FAU? Send en e-post til faugruner@gmail.com