FAU

Foreldrenes ArbeidsUtvalg

FAU (Foreldrenes arbeidsutvalg) er et organ for kontakt og samarbeid mellom foreldrene og skolen. I FAU sitter det representanter som er valgt av og blant foreldrene på Grünerløkka skole.
Alle som har barn som er elev ved Grünerløkka skole er medlemmer av skolens foreldreråd.
Blant foreldrene velges foreldrekontaktene fra gruppene på trinnet til Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU).
Det er FAU som velger foreldrerepresentanter til Driftstyret.

 

Møtedatoer våren 2017

Alle møtene avholdes på Grünerløkka skole.

31. januar 2017 kl. 19.00 - 21.00

21. mars 2017 kl. 19.00 - 21.00

23. mai 2017 kl. 19.00 - 21.00

 

Har du spørsmål eller saker til FAU? Send en e-post til faugruner@gmail.com