FAU

FAU (Foreldrenes arbeidsutvalg) er et organ for kontakt og samarbeid mellom foreldrene og skolen. I FAU sitter det representanter som er valgt av og blant foreldrene på Grünerløkka skole.

Alle som har barn som er elev ved Grünerløkka skole er medlemmer av skolens foreldreråd.
Blant foreldrene velges foreldrekontaktene fra gruppene på trinnet til Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU).

Det er FAU som velger foreldrerepresentanter til Driftstyret.

 Møtedatoer resten av skoleåret 2019/20:

3. september 2019

8. oktober 2019

19. november 2019

14. januar 2020

25. februar 2020

26. mai 2020

Alle møtene avholdes på Grünerløkka skole og starter kl. 18.00. 

Har du spørsmål eller saker til FAU? Send en e-post til faugruner@gmail.com

Oslo kommunale foreldreutvalg (KFU)

 

  • KFU er foreldrenes arbeidsutvalg på kommunalt nivå.
  • Hensikten er å koordinere skolenes behov og ønsker i kommunen, og å drive opplæring og erfaringsutveksling.
  • Oslo KFU holder en rekke kurs, seminarer og møter som FAU-ledere, nestledere og foreldre har muligheten til å delta på.
  • Les mer om Oslo KFU