Ordensregler

Grünerløkka skoles regler: 

Ordensreglene er godkjent av Driftsstyret sept. 2010.

 1. Ingen plager andre med ord eller handlinger.
 2. Alle trenger arbeidsro. Ingen skal forstyrre andre, men du må gjerne hjelpe andre
 3. Vi tar vare på skolen vår og området rundt den.
 4. Vi møter presis og går inn til klasserommet med en gang det ringer.
 5. Vi skal være ute i friminuttene og alltid innenfor skolens område.
 6. Vi plager ingen og mobber ikke.
 7. Snakk med en voksen hvis det hender noe leit med deg eller andre.
 8. Mobiltelefoner skal ligge avslått i sekken
 9. Du må selv passe på leker eller andre ting som du tar med på skolen, skolen har ikke noe ansvar dersom det blir borte
 10. Godteri, kaker, brus osv er bare lov hvis det er avtalt med læreren på forhånd.
 11. Det er ikke lov til å ha med seg ting som kan være farlige eller skadelig.
 12. De  som benytter IKT-utstyr følger skolens regler.
 13. Tobakk og andre rusmidler kan du ikke ha med på skolen.

Ved brudd på reglene kan følgende skje:

 1. Den av skolens personale som oppdager regelbruddet snakker eleven til rette. Ved alvorlige regelbrudd eller mangel på vilje til å endre adferd meldes det fra til kontaktlærer som vurderer om hjemmet skal kontaktes
 2. Eleven holdes tilbake i inntil 30 minutter etter skoletid for samtale. Eleven ringer selv hjem og forteller hva som har skjedd i ansattes påhør. Ansatte snakker også med foresatte.
 3. Eleven kan fjernes fra enkelttimer eller friminutt med tilsyn.
 4. Bortvising for resten av dagen (kan bare iverksettes av skolens ledelse). Foreldrene skal være varslet før det skjer. Foresatte og elev vil bli innkalt til møte i etterkant for å avtale nødvendige oppfølgingstiltak.
 5. Straffbare forhold vil bli politianmeldt. (kan bare iverksettes av skolens ledelse)
 6.  Hærverk på skolen eller andres eiendeler, må utbedres eller erstattes i henhold til           skadeerstatningsloven.
 7. Mobiltelefoner som blir brukt i skoletida eller gjenstander det ikke er tillatt å ha med blir inndratt. Elevene får det tilbake etter skoletid.

Ordensreglement for Osloskolen:

Osloskolens reglement for orden og oppførsel