Hovedseksjon

Elevfravær

Du kan melde fravær for barnet ditt via skolemelding på to måter:
1) Fravær via Skolemelding (app): 
Klikk på "Ny melding" > "Meld fravær".
Velg hvilket barn du skal melde fravær for. 
Velg dato/tid, trykk "Send".
2) Fravær via Skolemelding (Skoleplattform Oslo):
- Logg inn i Skoleplattform Oslo og send fraværsmelding fra meldingsverktøyet (knappen "Meld fravær")
- Melder du fravær i appen eller i Portalen sendes meldingen automatisk til barnets kontaktlærer.
NB! Appen og øvrige kommunikasjonskanaler i Skoleplattform Oslo skal ikke brukes til å sende sensitive personopplysninger!