Skolemiljøutvalget

Artikkelbilde for skolemiljøutvalget

Elever og foresatte skal være i flertall i utvalget. Utvalget skal gi råd til skolen i arbeidet med skolemiljøet, men har ikke rett til å fatte bindende vedtak. Skolemiljøutvalget kan også be skolen sette inn tiltak for å bedre det fysiske og det psykososiale miljøet på skolen. Alle grunnskoler og videregående skoler har plikt til å ha et skolemiljøutvalg.

 

Medlemmer i skolemiljøutvalget 2019/20:

Leder: Maria Nergård

Representant skole: Camilla Arnesen (miljølærer)

Representanter foresatte: Helene Rist og Roger Sørøy

Representanter elever: Mattis Seeberg- Lund og Antonio de Palma

Politisk representant: Nina Thümer Ford (H)