Skolemiljøutvalget

Artikkelbilde for skolemiljøutvalget

Elever og foresatte skal være i flertall i utvalget. Utvalget skal gi råd til skolen i arbeidet med skolemiljøet, men har ikke rett til å fatte bindende vedtak. Skolemiljøutvalget kan også be skolen sette inn tiltak for å bedre det fysiske og det psykososiale miljøet på skolen. Alle grunnskoler og videregående skoler har plikt til å ha et skolemiljøutvalg.

 

Medlemmer i skolemiljøutvalget 2018/19:

Leder

Arve Rønning

Representanter foresatte:

Åsta Farstad Vedeler og Helene Rist

Representanter elever:

Ariana Ultvedt Jones og Lila Jsmin Andersen Wolson

Politisk representant:

Terje Smedsrud (MDG)