Læringsbrett

Programmering på nettbrett

Skolens mål er at Læringsbrettet skal være et godt pedagogisk verktøy som skal fremme elevenes læring og utvikling. Gjennom kvalitetssikring av de ulike appene og programmene  vi velger, er vi opptatte av at elevene skal bli bevisste og selvstendige bruker av verktøyet.

Skolen vektlegger en balansegang mellom det digitale og analoge klasserommet, hvor tilpasset opplæring, utforskning og produksjon står sentralt.

Skolen har opprettet en læringsbrettgruppe bestående av pedagoger som holder seg oppdatert på utvikling innen området, kurser pedagogisk personale og er ressurspersoner på skolen. Videreutviklingsmål er at bruken av læringsbrettet skal gå hånd i hånd med elevaktive undervisningsmetoder og fagfornyelsen som er våre andre satsningsområder. Les mer om skolens læringsbrettsatsing her.