Hvordan søke om plass

I utgangspunktet får alle som søker full plass på AKS, uavhengig av når man søker. Unntaket er foresatte som har mye utestående betalinger til Oslo kommune. Det vil si at ditt barn får begynne i full plass på AKS i august selv om dere fortsatt ikke har søkt. Det eneste som er viktig å merke seg er at det kan skje forsinkelser i fakturering. 

Foresatte som fortsatt ikke har søkt plass på AKS vil mest sannsynlig få første faktura i slutten av september. Denne fakturaen vil være for august, september og oktober.

Om du har søkt plass før 1.juni skal alt av fakturering gå som normalt fra oppstart. De som har søkt plass har fortsatt ikke mottatt tilbud om plass fra oss. Grunnen til dette er at vi venter til skoleplass er bekreftet for de fleste elever før vi registrerer AKS-plassene. Si ifra om dere ikke har mottatt tilbud om AKS-plass i løpet av mai.

Her kan du søke om plass:

søke

 

VIKTIG! Har du søkt om skolebytte til ditt barn og fått innvilget skoleplass på ønsket skole?

Da må du huske å si opp AKS-plassen om du allerede har søkt om dette. Deretter må du søke om AKS-plass på den skolen hvor barnet har fått innvilget skoleplass.

 

Priser 2021 (NB! Gjelder kun for elever på 1. trinn).

 

Oppholdsbetaling

1. trinnselever AKS Grünerløkka

Inntekt over 425 617 kroner før skatt

 

Inntekt fra 239 410 - 425 617 kroner før skatt

 

Inntekt til og med 239 410  kroner før skatt

 

Kjernetid

Gratis

Gratis

Gratis

Heldagsplass for barn med tilbud om gratis kjernetid

 

kr 1041

 

kr 450

kr 245