Hvordan søke om plass

 Foresatte som fortsatt ikke har søkt plass på AKS vil mest sannsynlig få første faktura i slutten av september. Denne fakturaen vil være for august, september og oktober.

Om du har søkt plass før 1.april skal alt av fakturering gå som normalt fra oppstart. De som har søkt plass har fortsatt ikke mottatt tilbud om plass fra oss. Grunnen til dette er at vi venter til skoleplass er bekreftet for de fleste elever før vi registrerer AKS-plassene. Si ifra om dere ikke har mottatt tilbud om AKS-plass i løpet av mai.

 

Her kan du søke om plass:

søke

 

VIKTIG! Har du søkt om skolebytte til ditt barn og fått innvilget skoleplass på ønsket skole? Da må du huske å si opp AKS-plassen om du allerede har søkt om dette. Deretter må du søke om AKS-plass på den skolen hvor barnet har fått innvilget skoleplass.

 

Priser 2018 (NB! Gjelder kun for elever på 1. trinn).

 

Oppholdsbetaling

1. trinnselever AKS Grünerløkka

Inntekt til og med

kr. 210 681 (2,25G)*

 

Inntekt mellom

kr 210 682 (2,25G)*

til

kr 374 544(4G)*

 

Inntekt fra og med

kr 374 544 (4G)*

 

Kjernetid

Gratis

Gratis

Gratis

Heldagsplass for barn

med tilbud om gratis

kjernetid

kr 229

kr 420

kr 972