Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)

Symbolbilde for PPT

PP-tjenesten skal hjelpe skolen i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å legge opplæringen bedre til rette for elever med særlige behov. Den skal også sørge for at det blir gjort en sakkyndig vurdering i de tilfeller der loven krever det.

 

PPT er en viktig del av skolens ressursteam, hvor skolen i samråd med PPT drøfter elevsaker hvor det er snakk om særskilt tilrettelegging i undervisningen.