Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)

Symbolbilde for PPT

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) er et tilbud for alle Oslos elever, og skal hjelpe barn, ungdom og voksne som strever i utviklingen, eller som er i en vanskelig opplæringssituasjon.

For å bli utredet av PPT må eleven og/eller foresatte hevende seg til skolen, som henviser til PPT. 

Årsaker for henvisning til PPT kan være mange og sammensatte:

  • Mistanke om forsinket utvikling
  • Språk og kommunikasjonsvansker
  • Lærevansker
  • Fagvansker
  • Konsentrasjons - og oppmerksomhetsvansler
  • Atferdsvansker
  • Sosiale og emosjonelle vansker
  • Funksjonshemming

Les mer om spesialundervisning og PPT på Oslo kommunes nettsider