Driftsstyret

Skolebanner Grünerløkka skole 2014-2015

Styret fatter de viktigste beslutninger angående drift av skolen. Dette inkluderer budsjett, regnskap, virksomhetsplan, strategisk plan og årsplan. Driftstyret tar også opp saker sendt fra FAU, elevrådet, lærernes fagforening, tilsatte eller foresatte. Driftstyret holder om lag 8 møter i løpet av skoleåret.

 

Driftstyremedlemmer Grünerløkka skole 2018

ROLLE

NAVN

E-POST

Styreleder, foreldrerepresentant

Birgitte Schjøtt Christensen

birgittesc@gmail.com

foreldrerepresentant

Kristin Anderssen

Kristin.anderssen@byr.oslo.kommune.no

Representant ansatt

Synnøve Foyn Bjerknes

Sybja001@osloskolen.no

Representant ansatt

Marianne Finsberg

Mafia020@osloskolen.no

Politisk representant

Runa Thomassen

 

Politisk representant

Joel Gianni

joelgianni@gmail.com

Politisk representant

Åsne Andreassen

Aasne3@yahoo.no

Vara foresatt

Marit Fjærstad Eidet

 

Vara foresatt

Helen Rist

 

Vara ansatt

Asbjørn Oliver Sandvik

Asbjor1703@osloskolen.no

Vara ansatt

Torunn Kanutte Husvik

Tohua002@osloskolen.no

 

Møtedatoer for drifsstyret skoleåret 2017/18:

12. oktober 2017

30. november 2017

9. januar 2018

8. mars 2018

25. mai 2018