Driftsstyret

Skolebanner Grünerløkka skole 2014-2015

Styret fatter de viktigste beslutninger angående drift av skolen. Dette inkluderer budsjett, regnskap, virksomhetsplan, strategisk plan og årsplan. Driftstyret tar også opp saker sendt fra FAU, elevrådet, lærernes fagforening, tilsatte eller foresatte. Driftstyret holder om lag 8 møter i løpet av skoleåret.

 

Møtedatoer for drifsstyret skoleåret 2017/18:

12. oktober 2017

30. november 2017

9. januar 2018

8. mars 2018

25. mai 2018