Driftsstyret

Skolebanner Grünerløkka skole 2014-2015

Styret fatter de viktigste beslutninger angående drift av skolen. Dette inkluderer budsjett, regnskap, virksomhetsplan, strategisk plan og årsplan. Driftstyret tar også opp saker sendt fra FAU, elevrådet, lærernes fagforening, tilsatte eller foresatte. Driftstyret holder om lag 8 møter i løpet av skoleåret.

 

Driftstyrets medlemmer 2018:

 

Styreleder:

Birgitte Schjøtt Christensen

Representant foreldre:

Birgitte Schjøtt Christensen og Maria Ducasse

Vara representant foresatte:

Aril B. Anda og Vibeke Skistad

Representant politisk:

Morten Iversen (MDG), Nina Thurmer Ford (H), Ingrid Hødnebø (SV)

Representant ansatte:

Kim A Lyngås og Pernille Løfblad

Vara representant:

Asbjørn Oliver Sandvik ogTorunn Kanutte Husvik

 

Møtedatoer for drifsstyret skoleåret 2019/20:

Kommer