Driftsstyret

Skolebanner Grünerløkka skole 2014-2015

Styret fatter de viktigste beslutninger angående drift av skolen. Dette inkluderer budsjett, regnskap, virksomhetsplan, strategisk plan og årsplan. Driftstyret tar også opp saker sendt fra FAU, elevrådet, lærernes fagforening, tilsatte eller foresatte. Driftstyret holder om lag 8 møter i løpet av skoleåret.

 

Styreleder: Thomas Strømdahl

 

Navn                                         Epost                                                                   Rolle                                

Thomas Strømdahl                stromdahl@gmail.com                                     Foresatt, styreleder

Camilla Roald                         croald@hotmail.com                                         Foresatt

Torunn K. Husvik                   torunn.husvik@osloskolen.no                         Ansatt

Asbjørn O. Sandvik               asbjorn.sandvik@osloskolen.no                      Ansatt

Marianne Thune                   marianne.thune@osloskolen.no                      Ansatt, vara

Erlend Torp                            erlend.torp@ude.oslo.kommune.no              Ansatt, vara

Lars Alden                              larsall@online.no                                               Politisk representant

Marius S.-Sjømæling            marius.sjomaling@gmail.com                          Politisk representant

Veronica Yri                           veryria@yahoo.no                                              Politisk representant