Driftsstyret

Skolebanner Grünerløkka skole 2014-2015

Styret fatter de viktigste beslutninger angående drift av skolen. Dette inkluderer budsjett, regnskap, virksomhetsplan, strategisk plan og årsplan. Driftstyret tar også opp saker sendt fra FAU, elevrådet, lærernes fagforening, tilsatte eller foresatte. Driftstyret holder om lag 8 møter i løpet av skoleåret.

 

 

Navn                                            Epost                                                                        Rolle                                

Birgitte Schjøtt Christensen     birgittesc@gmail.com                                           Foresatt, styreleder

Kristin Anderssen                      kristin.anderssen@byr.oslo.kommune.no'   Foresatt

Torunn K. Husvik                       torunn.husvik@osloskolen.no                            Ansatt

Asbjørn O. Sandvik                   asbjorn.sandvik@osloskolen.no                         Ansatt

Marianne Thune                       marianne.thune@osloskolen.no                        Ansatt, vara

Erlend Torp                                erlend.torp@ude.oslo.kommune.no                 Ansatt, vara

Joel Gianni                                  joelgianni@gmail.com                                        Politisk representant

Ivar Melby                                   melby.ivar@gmail.com                                      Politisk representant

Åsne Andreassen                       aasne3@yahoo.no                                             Politisk representant