Sommeråpent

Det er derimot ikke obligatorisk å starte 1.august på AKS. De ukene vi har sommeråpent er det mulig å velge mellom tre forskjellige datoer for oppstart:

  • torsdag 1.august
  • mandag 5.august
  • mandag 12.augustmøte

Grunnen til at vi har satt disse datoene er at vi skal være ekstra rustet og forberedt til å ta imot nye elever disse dagene. Vi har blant annet flere på jobb tidlig på dagen, og vi kommer til å ha oppstartsmøte kl.10.00 for nye foresatte alle disse dagene. Det er en stor overgang for barna å starte opp på et nytt sted. Vi anbefaler de som har mulighet til det å legge opp til korte dager for barnet deres de første dagene. Vår erfaring er at de aller fleste 1.klassinger stortrives med overgangen bra barnehage til AKS/skole. Likevel er det mange inntrykk å ta innover seg og bearbeide, så korte dager i starten skaper rom for gode opplevelser samtidig som det ikke føles overveldende.

 

familieForberedelser

Det er viktig å forberede barna deres på hva som skjer når de begynner på AKS. For det første skal de på skolen, men det er ikke skolestart. AKS ligner faktisk endel på barnehagehverdagen i skolens ferier. Vi har ulike aktiviteter elevene kan velge imellom, vi har matpakker og matservering, og vi har utetid og turer. Hoveddelen av AKS tar utgangspunkt i lek og lekende aktiviteter, og når det ikke er skole på dagen blir forskjellen mellom barnehage og AKS liten. Den største forskjellen er det derimot viktig at barna deres er informert om, og den er det også viktig at dere er forberedt på: I løpet av de august skal vi ta imot i overkant av 80 1.klassinger. Alle disse går på samme base på AKS, noe som kan sammenlignes med at disse 80 hadde gått på samme avdeling i en barnehage. Voksentettheten er nesten halvparten av bemanningsnormen i barnehagen. Det vil si at det er cirka dobbelt så mange barn per voksen på AKS sammenlignet med barnehage. Det kan derfor være at dere opplever oppstarten som litt overveldende. Da er det viktig å huske på at barna deres får fortere oversikt enn dere, og at vi som jobber på AKS er veldig bevisste på denne utfordringen. Vi jobber til enhver tid med å utvikle oss, og selv om vi har mange elever ligger vårt fokus på at alle våre elever skal ha venner, at de skal trives og at de er trygge når de er på skolen. Vår styrke ligger i god organisering og spennende aktivitetstilbud, og for vår del er det å ta imot nye 1.klassinger noe av det mest spennende vi gjør i løpet av et skoleår. Er dere som foresatte derimot bekymret for noe på et eller annet tidspunkt er det veldig viktig at dere tar kontakt! Informasjon fra dere om barnas opplevelse av AKS er verdifull informasjon for oss, og ofte kan det være slik at tingene dere har å fortelle om deres barns opplevelser er ting som vi ikke har fått med oss. Det er mye vi får gjort noe med, men det er vanskelig å gjøre noe med ting vi selv ikke er klare over.

 

Dere finner mer info om sommeråpent her:

- Program for sommerukene

- Brosjyre om mottaket

- Infobrosjyre om AKS