Strategisk plan

Symbolsk bilde for skolens strategiske plan

Grünerløkka skole - et godt valg for barn og voksne

Hva er våre verdier:
• Vi er en skole, alle ansatte har ansvar for alle elever og vi søker kollektive løsninger og bevissthet
• Skolemiljø preget av omtanke, engasjement og trygghet
• Elevmedvirkning i undervisningen og i skolemiljøsatsingen
• Styrke elevenes evner til å analysere, vurdere og skape

Våre kjennetegn:

  • En tradisjonsrik skole midt i Oslos pulserende asfaltjungel
  • Vi er godt synlige på Løkka og ønsker alle velkomne til oss
  • Mangfold preger miljøet på vår enhetlige skole
  • Engasjerte og profesjonelle ansatte bidrar til kunnskap, motivasjon og trygghet for elevene
  • Vi har høyt læringstrykk og et læringsmiljø preget av utviklende læringsstrategier og tilpasset oppfølging
  • Vi har kunnskap om hele eleven - både faglig ståsted, potensiale og utvikling samt elevens egenskaper og sosiale ferdigheter
  • Vi er hele tida på vei mot en bedre skole og gjør våre prioriteringer basert på forskning og erfaring
  • Felles merkedager og møter bygger samhold og gode relasjoner
  • Barn og voksne trives på skolen, det er latter og glede

 

Strategisk plan vår 2019