Strategisk plan

Symbolsk bilde for skolens strategiske plan

Grünerløkka skole - et godt valg for barn og voksne

Hva er våre verdier:
• Vi er en skole, alle ansatte har ansvar for alle elever og vi søker kollektive løsninger og bevissthet
• Skolemiljø preget av omtanke, engasjement og trygghet
• Elevmedvirkning i undervisningen og i skolemiljøsatsingen
• Styrke elevenes evner til å analysere, vurdere og skape

Med utgangspunkt i det fireårige strategiske perspektivet og skolens utfordringer har vi følgende prioriteringer høsten 2018:
• Skolen har bedre kvalitetssikring av undervisningen. Vi jobber flerfaglig med rike og åpne oppgaver som krever kreativitet og problemløsing. 
• Alle elever i AKS skal få tilbud som støtter opp under skolens arbeid med ferdigheter og fag
• Alle elever trives på skolen - i klasserommet og forøvrig.
• Vi innfører læringsbrett som arbeidsverktøy for alle elever og ansatte.
• Vi har 20% i gruppe 1 – 45% i gruppe 2 – 35% i gruppe 3 på kartlegginger med tre nivå
• Vi har 80% av elevene over kritisk grense i kartlegginger som viser det.

Tiltakene for å nå målene er gjengitt i handlingsplanen.