Strategisk plan

Symbolsk bilde for skolens strategiske plan

Grünerløkka skole – et godt valg for barn og voksne. 

Hva er våre verdier:

 • Vi er en skole, alle ansatte har ansvar for alle elever og vi søker kollektive løsninger og bevissthet
 • Skolemiljø preget av omtanke, engasjement og trygghet
 • Elevmedvirkning i undervisningen og i skolemiljøsatsingen
 • Styrke elevenes evner til å analysere, vurdere og skape

Våre kjennetegn:

 • En tradisjonsrik skole midt i Oslos pulserende asfaltjungel
 • Vi er godt synlige på Løkka og ønsker alle velkomne til oss
 • Mangfold preger miljøet på vår enhetlige skole
 • Engasjerte og profesjonelle ansatte bidrar til kunnskap, motivasjon og trygghet for elevene
 • Vi har høyt læringstrykk og et læringsmiljø preget av utviklende læringsstrategier og tilpasset oppfølging
 • Vi har kunnskap om hele eleven - både faglig ståsted, potensiale og utvikling samt elevens egenskaper og sosiale ferdigheter
 • Vi er hele tida på vei mot en bedre skole og gjør våre prioriteringer basert på forskning og erfaring
 • Felles merkedager og møter bygger samhold og gode relasjoner
 • Barn og voksne trives på skolen, det er latter og glede

Strategisk plan