Ferier og fridager

Vinterferien 2019

Brosjyre om vinterferien 2019 for alle trinn

 

Tidligere planer:

Juleferien 2018

Programmet for juleferien 2018 1.-4.trinn

Høstferien 2018

1. og 2.trinn

3. og 4.trinn

Sommerferien 2018

Juni:

- Fotballturnering 22.juni 1.og 2.trinn og 3. og 4.trinn

- 1. og 2.trinn i uke 26

- 3. og 4.trinn i uke 26

August:

- Nye førsteklassinger: Ukeplan og brosjyre

- 2-4 trinn