Skolens historie

Historisk bilde av Grünerløkka skole

Grünerløkka skole er en barneskole (1.-7) med ca. 520 elever, 45 ansatte på skolen og 13 ansatte i aktivitetsskolen (SFO) (august 2015). Skolen er treparallell dvs. det er tre klasser på hvert trinn.

Det er en stolt, ærverdig og vernet bygning som holder til sentralt plassert ved Birkelunden.

Historikk

Planleggingen av Grünerløkka skole startet i 1893. Arkitekt var Henrik Nissen. Skolen sto skolen ferdig 1. april 1895, til en pris av ca. kr. 40.000. I alt 1.555 elever var med på innvielsen 25. oktober. Skolen ligger med front mot Birkelunden og tilhører området rundt parken som ble fredet av Kongen i statsråd i 2006.

Den fire etasjes murbygningen med hjørnetårn, ble bygget rundt en kvadratisk gårdsplass. Skolen hadde sangværelse, to sløydsaler, naturfagrom foruten 28 klasserom m.m. Fem år etter oppstart hadde elevantallet økt til 2.488. I denne perioden foregikk undervisningen i to skift. Gymsalen ble pusset opp 1920, da hadde elevtallet sunket til 853. Skolen ble utvendig oppusset 2009, med antikvarisk rehabilitering av vinduer, originale skiferheller på tak og rengjorte teglstein og nye fuger mellom steinene.

Våren 2012 ble skolen bygd om slik at lokalene ble utnyttet bedre. Skolen har i dag plass til 3 klasser på hvert trinn, tilsammen ca 580 elever. Hvert trinn disponerer 3 klasserom og 1 grupperom. Rommene i underetasjen og 1. etg er i sambruk med aktivitetsskolen.