Skolens historie og historien om fanen

Bilde av skolens lyseblå fane. På fanen er det avbildet et tre.

Grünerløkka skole er en barneskole (1.-7) med ca. 520 elever, 45 ansatte på skolen og 13 ansatte i aktivitetsskolen (SFO) (august 2015). Skolen er treparallell dvs. det er tre klasser på hvert trinn.

Det er en stolt, ærverdig og vernet bygning som holder til sentralt plassert ved Birkelunden.

Skolens historie

Planleggingen av Grünerløkka skole startet i 1893. Arkitekt var Henrik Nissen. Skolen sto skolen ferdig 1. april 1895, til en pris av ca. kr. 40.000. I alt 1.555 elever var med på innvielsen 25. oktober. Skolen ligger med front mot Birkelunden og tilhører området rundt parken som ble fredet av Kongen i statsråd i 2006.

Den fire etasjes murbygningen med hjørnetårn, ble bygget rundt en kvadratisk gårdsplass. Skolen hadde sangværelse, to sløydsaler, naturfagrom foruten 28 klasserom m.m. Fem år etter oppstart hadde elevantallet økt til 2.488. I denne perioden foregikk undervisningen i to skift. Gymsalen ble pusset opp 1920, da hadde elevtallet sunket til 853. Skolen ble utvendig oppusset 2009, med antikvarisk rehabilitering av vinduer, originale skiferheller på tak og rengjorte teglstein og nye fuger mellom steinene.

Våren 2012 ble skolen bygd om slik at lokalene ble utnyttet bedre. Skolen har i dag plass til 3 klasser på hvert trinn, tilsammen ca 580 elever. Hvert trinn disponerer 3 klasserom og 1 grupperom. Rommene i underetasjen og 1. etg er i sambruk med aktivitetsskolen.

 Fanens historie

 

Den gamle fanen vår var blitt slitt og hullete. Den ville ikke klare mange flere 17.mai-feiringer og det var på tide å få en ny. Alle elevene på skolen laget en tegning med hva de synes fanen skulle vise. Noen jobbet i grupper og noen alene. Fra hver klasse ble det valgt to tegninger og disse gikk videre til elevråd. Der syntes de at mange av tegningene innehold fine og viktige elementer og de valgte ut flere tegninger som kanskje kunne settes sammen til ett motiv. To av skolens foreldre, Camilla Køppen og Camilla Dingsøyr, har begge utdanning og erfaring innenfor kunst og design. De påtok seg oppdraget med å "oversette" tegningene til en fane. Resultatet ble glitrefint!

Den blå bakgrunnene er hentet fra vår første fane. De grønne skriftfargen finner du igjen i korpsets uniformer. Kunnskapens tre vokser opp fra en stabel med bøker og stammen er to armer – en lys og en mørk. Det symboliserer elevenes mangfold og samhold. Bladene på treet er litt 70-talls-Løkka-design og blomstene er skiftet ut med bokstaver og tall. De er rosa, den samme fargen som blomstene på vennskapstreet i skolegården. Det treet som vi plantet etter terrorhandlingene den 22.juli i 2011.

På baksiden av fanen er skolens motto – "Tenke seg til". Det er et motto med dobbelt betydning: På skolen må man tenke for å komme fram til gode svar på krevende problemstillinger og den andre betydningen er mer som "tenk så bra – for en skole!"

17.mai 2017 var første gang fanen ble vist fram og ble båret først i vårt tog. Det året var det Jenny Benneche som holdt 17.mai-talen. Hun var elevrådsleder og gikk i femte klasse. Det er den yngste elevrådslederen vi har hatt.