Elevrådet

Møtebord til elevråd

Elevrådet for 1-3.trinn består av to valgte representanter fra hver klasse, med møtetidspunkt ca hver 6.uke.

Elevrådet for 4-7.trinn består av en valgt representant og en vararepresentant fra hver klasse, med møtetidspunkt ca hver 4.uke.

Hvert elevråd har en elevrådsleder og en/to nestleder(e), som i samarbeid med skolens sosiallærer/miljølærer utgjør styret i elevrådene. Disse forsøker å møtes noe oftere, og gjerne i forkant av elevrådsmøtene. Elevrådsleder for 4-7.trinn representerer også skolen i bydelens ungdomsråd, med møtevirksomhet ca en ettermiddag i måneden. Elevrådsleder og nestleder(e) vil bli anerkjent med en attest/diplom i slutten av skoleåret, og elevrådets innsats samlet vil markeres med egen juleavslutning og sommeravslutning.

Det skal være lærerikt og lystbetont å sitte i elevrådet, samtidig som det ligger noen forventninger til elevene som sitter her. Elevene som representeres i elevrådet, må være elever som klassen har tillit til. Videre er det ønskelig at elevene fremstår som gode forbilder, er inkluderende, ansvarsfulle og initiativrike bidragsytere til et skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Som elevrådsrepresentant har man en unik mulighet til å få en grundigere opplæring og innføring i demokratiske prosesser, og dermed også en stor mulighet til å påvirke hvilke beslutninger som tas.

Som foresatt oppfordrer vi dere til å framsnakke elevrådet, og til å motivere egne barn til å stille som elevrådsrepresentant.

Dersom du/dere har noen ytterligere spørsmål, ta kontakt med skolens sosiallærer/miljølærer på Camilla.arnesen@ude.oslo.kommune.no