Sommerskolen

Sommerskolen 2019

Sommerskolen Oslo er et gratis tilbud til alle elever som går på skole og/eller bor i Oslo.

  • Kursene tilbys i ukene før og etter sommerferien og  tilbys på ulike baser og kurssteder over hele byen. Hvert kurs varer fra mandag til fredag i en uke.
  • Sommerskolen Oslo er en læringsarena både for elever som ønsker faglige utfordringer og for elever som vil øve mer på grunnleggende ferdigheter.
  • Alle kursene er knyttet til ett av fagene norsk, matematikk, naturfag, engelsk, fremmedspråk, IKT eller yrkesfag.
  • Felles mål for alle kurs er at elevene lærer noe nytt, får faglige utfordringer og gode opplevelser i et trygt og sosialt læringsmiljø.
  • Alle kurs har fysisk aktivitet hver dag og ukentlig kulturaktivitet eller utflukt.
  • Ansatte i Sommerskolen Oslo er lærere, studenter fra universiteter og høgskoler og elever i videregående skole. Det er mellom 25 og 30 elever og en lærer og en assistent i hver gruppe.
  • Alle ansatte har førstehjelpskurs. Lærere og assistenter på naturfagskurs, som er på tur til vann, har også livredningskurs.

For mer informasjon om sommerskolens tilbud