Om skolen

Bilde av Grünerløkka skole

Skolen er en stolt, ærverdig og vernet bygning som ligger sentralt plassert ved Birkelunden øverst på Grünerløkka.

Planleggingen av skolen startet i 1893. Arkitekt var Henrik Nissen. Skolen sto skolen ferdig 1. april 1895, til en pris av ca. kr. 40.000. I alt 1.555 elever var med på innvielsen 25. oktober. Skolen ligger med front mot Birkelunden og tilhører området rundt parken som ble fredet av Kongen i statsråd i 2006.

Den fire etasjes murbygningen med hjørnetårn, ble bygget rundt en kvadratisk gårdsplass. Skolen hadde sangværelse, to sløydsaler, naturfagrom foruten 28 klasserom mm. Fem år senere hadde elevantallet økt til 2.488. I denne perioden foregikk undervisningen i to skift. Gymsalen ble pusset opp 1920, da hadde elevtallet sunket til 853. Skolen ble utvendig oppusset 2009, med antikvarisk rehabilitering av vinduer, originale skiferheller på tak og rengjorte teglstein med nye fuger mellom steinene.

I 2012 ble skolen bygget om slik at lokalene ble utnyttet på en bedre måte. Det gjorde at det ble plass til flere elever. Nå har vi 3 klasser på hvert trinn. Det aller viktigste har vært å få til tre klasserom med grupperom inntil hverandre slik at de kan jobbe tett sammen på trinnene.

Aktivitetsskolen (AKS) holder delvis til i Kråkereiret og har delvis sambruk med skolen.