Fagfornyelsen

Gruppe barn sitter på gjerde foran hus.

Du kan lese mer om skolens arbeid med fagfornyelsen her.